Spór w akcjonariacie Tauron Ciepło

Zaskarżenie przez mniejszościowych akcjonariuszy uchwały dotyczącej połączenia spółek Tauron Ciepło (Tauron ma tam ok. 95 proc. – red.) i Enpower Service (zależnej od Taurona w 100 proc.) nie jest uzasadnione.

Publikacja: 10.01.2014 16:50

Spór w akcjonariacie Tauron Ciepło

Foto: spółka

Zarząd podejmował wszelkie działania zgodnie z obowiązującym prawem – twierdzi w rozmowie z „Rz" Marek Sztuka, rzecznik Tauron Ciepło.

Chodzi o uchwałę podjętą 31 grudnia podczas walnego zgromadzenia Taurn Ciepło (formalnie zakończyło się ono 9 stycznia). Jak twierdza przedstawiciele spółki podczas posiedzenia zaproponowano takie brzmienie uchwały, aby akcjonariusze mniejszościowi mogli skorzystać z przymusowego odkupu ich akcji przez akcjonariusza większościowego. - Oznacza to, iż zarząd będzie podejmował działania umożliwiające akcjonariuszom skorzystanie z tego prawa, co wiąże się z przesunięciem rejestracji połączenia w taki sposób, aby zwołane zostało posiedzenie walnego zgromadzenia, na którym rozpatrzony będzie punkt w sprawie podjęcia uchwały o przymusowym odkupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych – tłumaczy Sztuka. Dodaje, że jego termin będzie podany akcjonariuszom w terminie zgodnym z kodeksem spółek handlowych.

Proces połączenia spółek Tauron Ciepło z Enpower Service realizowany jest w ramach programu reorganizacji spółek grupy Tauron. Jego założeniem jest włączenie ciepłowniczej spółki zależnej do podatkowej grupy kapitałowej dzięki przejęciu jej przez spółkę należącą już do niej - czyli Enpower Service.

Tym rzecznik Tauron Ciepło tłumaczy fakt, że spółka z mniejszym kapitałem zakładowym, która jest Enpower (25 tys. zł) przejmuję tę o większym kapitale (kapitał zakalcowy Tauron Ciepło wynosi ponad 1,2 mld zł)

Pracownicy, wśród których jest wielu drobnych akcjonariuszy, są jednak zaniepokojeni. Deklarują, że zaskarżą uchwałę w najbliższym czasie. – Ustawowo mamy na to 30 dni. W tej chwili prawnik przygotowuje uzasadnienie naszej skargi, które powinno być gotowe w ciągu 10 dni. Najpóźniej w ostatnim tygodniu stycznia skarga trafi do sądu. Nie możemy z tym czekać na konkretne decyzje zarządu, które są na razie tylko ustnymi deklaracjami – zaznacza Andrzej Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Tauron Ciepło.

Działacze domagali się, aby przed przekształceniem zostało zawarte tzw. porozumienie transferowe gwarantujące pracownikom, zachowanie dotychczasowych uprawnień wynikających z zakładowych układów zbiorowych pracy.

Rzecznik Tauron Ciepło podkreśla, że zarząd prowadzi rozmowy ze stroną społeczną w zakresie ujednolicenia wewnętrznego prawa pracy. - Połączenie spółki nie ma wpływu na prowadzoną politykę kadrową, jak również nie będzie prowadzić do zmian w organizacji pracy – zapewnia Marek Sztuka.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro