Dotacje wyniosą 10-20 proc. Pozostałą część kwoty inwestycji ma stanowić kredyt oprocentowany na 1 proc. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Pieniądze z NFOŚiGW będą pokrywać 100 proc. kosztów inwestycji.

NFOŚiGW przewiduje dwa tryby wdrożenia programu pilotażowego. Jak pisaliśmy wcześniej w "Rz" będzie to z jednej strony nabór prowadzony przez jednostki samorządu terytorialnego a z drugiej przez wybrany bank.

Ogłoszenie programu dla samorządów, na który przeznaczono 100 mln zł, nastąpi w I kwartale br. Ogłoszenie postępowania dotyczącego wyboru banku będzie miało miejsce w II kwartale br. Na pilotaż tej części pójdzie 150 mln zł. Jak oceniają eksperci funduszu program Prosument może dać impuls do powstania ponad 43 tys. nowych miejsc pracy.