Rezerwa wynika z różnicy pomiędzy wartością wyemitowanej w procesie produkcji energii konwencjonalnej ilości CO2 a wartością posiadanych przez grupę nieodpłatnych uprawnień do emisji. Spółka przedstawi zakupione pozwolenia do umorzenia.

Jednocześnie poinformowano, że do końca 2013 r. z przyczyn niezależnych od spółki nie dokonano przydziału uprawnień, o które się ona starała w związku z nakładami na inwestycje.

Jest to kolejna spółka, której wyniki pogorszą się ze względu na konieczność zawiązania rezerwy na uprawnienia CO2. Wcześniej o takiej możliwości poinformował Tauron. Przypomnijmy, że w katowickiej spółce rezerwa zostanie zwiększona o 270 mln zł i o tę kwotę obniżona zostanie EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja) za miniony rok. Rozpoznanie rezerwy wpłynie też na wynik netto całej grupy – obniży go o około 219 mln zł.