W pierwszych trzech miesiącach przychody GDF Suez wyniosły 22,82 mld euro, co oznacza spadek o 5,9 proc. Jednak nie uwzględniając zdarzeń jednorazowych spadek ten był nieco mniejszy – wyniósł 4,8 proc.).

Spadek przychodów władze GDF tłumaczą przede wszystkim niekorzystnym wpływem pogody na sprzedaży gazu ziemnego.

EBITDA w wypracowana przez francuską grupę w I kwartale wyniosła 4,2 mld euro, co oznacza spadek o 15,6 proc. w ujęciu brutto i 11,5 proc. po wyłączeniu czynników nadzwyczajnych, w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie władze grupy podkreślają, że po wyłączeniu wpływu pogody we Francji i regulacji taryfowych niezależnych od grupy, których negatywny pływ na EBITDA oszacowano na 545 mln euro, EBITDA w ujęciu organicznym była porównywalna do wypracowanej w pierwszym kwartał 2013 roku.

Zysk operacyjny GDF Suez w I kwartale wyniósł 3,13 mld euro i był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w ujęciu brutto o 14,8 proc., a po wyłączeniu czynników nadzwyczajnych o 10,4 proc.

Zadłużenie grupy na koniec pierwszego kwartału wiosło 26,7 mld euro i było niższe od odnotowanego na koniec 2013 roku o ok. 2,5 mld euro.