Zgodnie z nimi produkcja energii elektrycznej w grupie wyniosła 4,6 TWh (wobec 5 TWh w tym analogicznym miesiącu ub.r.). Z węgla brunatnego wytworzono w tym miesiącu 2,9 TWh wobec 3,4 TWh rok wcześniej.

Zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej wyniosła 167 zł za MWh wobec 173 zł w styczniu 2015 r. Wolumen sprzedaży detalicznej sięgnął 3,6 TWh (w porównaniu do 3,1 TWh w styczniu 2015 r.), a wolumen dystrybuowanej energii niezmiennie był na poziomie 2,9 TWh.

Do tej pory PGE nie przedstawiało tego typu danych w ujęciu miesięcznym.