Na stanowisko prezesa zarządu największej spółki energetycznej powołano zgodnie z oczekiwaniami Henryka Baranowskiego. Funkcję wiceprezesa zarządu ds. rozwoju rynku i relacji międzynarodowych powierzono Marcie Gajęckiej. Wiceprezesem zarządu ds. handlu zostanie Bolesław Jankowski, a wiceprezesem ds. innowacji - Paweł Śliwa. Jednocześnie Paweł Śliwa zrezygnował z funkcji członka rady nadzorczej PGE.

Henryk Baranowski był wiceministrem w resorcie skarbu od listopada 2015 r. Na początku marca tego roku premier Beata Szydło przyjęła jego rezygnację ze stanowiska podsekretarza stanu w MSP. Na rynku już wcześniej spekulowało się, że Baranowski miałby zostać prezesem PGE. Jego nazwisko w tym kontekście wymieniał szef resortu Dawid Jackiewicz.

To dla Baranowskiego powrót do PGE, gdzie w latach 2006-2008 był wiceprezesem. Wcześniej był związany z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Zanim trafił do resortu skarbu od 2013 r. pracował jako dyrektor w Alstom Power Polska.

Obecnie zarząd PGE pracuje w pięcioosobowym składzie: Marek Woszczyk - prezes zarządu, Grzegorz Krystek - wiceprezes ds. operacyjnych i handlu, Marek Pastuszko - wiceprezes ds. korporacyjnych, Ryszard Wasiłek - wiceprezes ds. rozwoju oraz Emil Wojtowicz - wiceprezes ds. finansowych. Marek Woszczyk i Grzegorz Krystek złożyli rezygnację z pełnienia swoich funkcji z dniem 30 marca.