Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) otrzymał pierwszą z pięciu zakontraktowanych u Rosneft Trading partii LNG, poinformował rosyjski koncern. Gaz został zakupiony na wolnym rynku (spotowym). Gaz przypłynął gazowcem Golar Ice do portu Ajn Sohna.

„Dostarczona partia jest pierwszą w historii operacyjnej działalności Rosneft. Osiągnięty wynik to demonstracja wysokiego poziomu kompetencji handlowych (LNG został zakupiony na rynku międzynarodowym w ramach spotowego kontraktu).

Eksperci Rosneft podkreślają, że strukturalne zmiany na globalnym rynku handlu LNG, które wyrażają się we wzroście ilości transakcji giełdowych, otwierają szerokie perspektywy rozwoju potencjału handlowego koncernu.

Kombinacja kontraktów spotowych z długoterminowymi pozwoli ma uzyskanie maksymalnej efektywności i gwarantowania stabilnej realizacji dostaw LNG. Rosjanie nie podali, ile skroplonego gazu zakontraktowali u nich Egipcjanie.