Przychody spółki w minionym kwartale wyniosły 121,4 mln zł, co oznacza wzrost na poziomie 36 proc. Fiten zakończył ten okres 0,6 mln zł nad kreską w porównaniu z 14 tys. zł zysku netto w I kwartale 2015 r.

Jak wyjaśnia zarząd spółki, wpływ na odnotowane wzrosty miały dużo lepsze wyniki w obszarze sprzedaży energii oraz gazu dla odbiorców biznesowych. Segment sprzedaży energii elektrycznej wygenerował 48,5 mln zł (wzrost o 127 proc. rdr), zaś rozpoczęta w marcu ubiegłego roku sprzedaż błękitnego paliwa przyniosła 16,5 mln zł.

Był to pierwszy okres, w którym łączny udział sprzedaży energii i gazu dla biznesu odpowiadał za ponad połowę przychodów Fiten. Do tej pory spółka większość przychodów generowała na rynkach hurtowych. - Sytuacja ta dobrze rokuje na przyszłość. W nadchodzących kwartałach spodziewamy się dalszego wzrostu znaczenia obu segmentów w naszej działalności, a także stopniowego wzrostu wyników finansowych, przede wszystkim w oparciu o stale rosnące portfele podpisanych umów na dostawy energii i gazu - skomentował Roman Pluszczew, prezes Fiten.

W ujęciu skonsolidowanym grupa wypracowała w I kwartale 2016 r. dodatni wynik na wszystkich poziomach rachunku. Jej czysty zarobek wyniósł 182,5 tys. zł, czyli o 800 tys. więcej względem straty wykazanej I kwartale 2015 r.

Rezultaty nadal są obciążone kosztami działalności spółki zależnej GreenAgro, odpowiedzialnej za produkcję i sprzedaż pelletu drzewnego. W minionym kwartale przychody segmentu wzrosły o 10 proc. rdr. O 33 proc. rdr spadły zaś koszty wytworzenia pelletu, co było efektem rozpoczętej w ub.r. optymalizacji kosztowej. W związku z systematyczną redukcją kosztów produkcji, zarząd oczekuje stopniowego wzrostu efektywności podmiotu GreenAgro w kolejnych okresach.