PGNiG Upstream International, firma z grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, otrzymała 25 proc. udziałów w koncesji na poszukiwania i wydobycie ropy i gazu zlokalizowanej w norweskiej strefie ekonomicznej Morza Barentsa. - Przyznanie koncesji przez rząd norweski, biorąc pod uwagę dużą konkurencję 25 spółek naftowych, jest potwierdzeniem rosnącej pozycji PGNiG UI w poszukiwaniach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zwłaszcza, że wśród głównych kryteriów oceny wniosków koncesyjnych były wykonane przez PGNiG badania geologiczne oraz koncepcja zagospodarowania potencjalnych złóż - twierdzi Piotr Woźniak, prezes PGNiG. Jego zdaniem dzięki nowej koncesji zwiększa się potencjał poszukiwawczo - wydobywczy PGNiG. - To także kolejny argument za budową połączenia gazowego z naszymi norweskimi złożami - dodał Woźniak.

PGNiG UI otrzymało udziały w koncesji o nazwie PL 856 w ramach tzw. 23-ciej rundy koncesyjnej. Rząd norweski przydzielił udziały w 10 koncesjach poszukiwawczo - wydobywczych na szelfie Morza Barentsa. Otrzymało je 13 firm. W koncesji PL 856, która znajduje się w odległości około 120 km na północ od wybrzeża Norwegii, większościowym udziałowcem jest firma Capricorn Norge AS (Cairn), posiadająca duże oświadczenie poszukiwawcze w zachodniej Grenlandii. Podmiot ten otrzymał 75 proc. udziałów i został operatorem koncesji.

Udziałowcy mają dwa lata na tzw. reprocesing danych sejsmicznych oraz wykonanie stosownych analiz geologicznych i geofizycznych. Ich celem będzie dokładne oszacowanie potencjału naftowego przyznanej koncesji. Po tym okresie zostanie podjęta decyzja o wierceniu otworu poszukiwawczego lub zwolnieniu koncesji bez wykonywania wierceń.

Obecnie PGNiG UI posiada w Norwegii udziały w 19 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych. W portfelu aktywów PGNiG UI znajdują się koncesje obejmujące udziały w 4 złożach produkcyjnych (Skarv, Vilje, Vale i Morvin), w 2 złożach będących w fazie zagospodarowania (Snadd i Gina Krog) oraz w 10 projektach poszukiwawczych.