Sygnatariusze będą wymieniać się informacjami oraz doświadczeniami w zakresie infrastruktury krytycznej, by zwiększyć jej ochronę. To pierwsza tego typu umowa z polską spółką.

- Do tej pory pod pojęciem bezpieczeństwa energetycznego rozumiano jedynie wystarczalność wytwórczą. Dziś stoimy w obliczu nowych wyzwań związanych z atakami na infrastrukturę, zamachami terrorystycznymi i cyberatakami – podkreślał Eryk Kłossowski, prezes PSE podczas uroczystości podpisania umowy.

Zaznaczał, że także w tym kontekście zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów dla operatora systemu przesyłowego. Temu służyć ma wymiana doświadczeń. – Przykład Ukrainy pokazał, że cyberterroryści są w stanie wyrządzić szkody dla całego systemu przesyłowego – tłumaczył Kłossowski.

- W minionym miesiącu przeprowadziliśmy ćwiczenia w zakresie trzech zagrożeń w naszym regionie. Chodzi o terroryzm, cyberterroryzm oraz wojnę informacyjną. Te ćwiczenia zaowocowały chęcią nawiązania głębszej współpracy – dodał z kolei pułkownik Gintaras Bagdonas dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO.

Według niego PSE, posiadające wiedzę i doświadczenie dotyczące infrastruktury krytycznej, może wnieść znaczący wkład do tworzonego jednolitego systemu zapobiegania zagrożeniom dla europejskiej infrastruktury.