Czarnecki jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności podziemna eksploatacja złóż. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Doświadczenie zdobywał w Katowickim Holdingu Węglowym. Przeszedł przez wiele szczebli zawodowej kariery, od stażysty do Naczelnego Inżyniera – Zastępcy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Ratownik górniczy w latach 2005-2013. Od czerwca 2015r. pracuje w strukturach Tauron Wydobycie na stanowisku Głównego Inżyniera Górniczego Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.