Pozamerytoryczna decyzja

W nawiązaniu do wniosku zarządu PGNIG SA w sprawie nieudzielenia absolutorium byłemu zarządowi PGNIG SA za rok 2015 informujemy, że decyzja oraz argumentacja obecnego zarządu spółki ma charakter pozamerytoryczny.

Publikacja: 19.06.2016 20:35

Mariusz Zawisza, były prezes zarządu PGNiG SA.

Mariusz Zawisza, były prezes zarządu PGNiG SA.

Foto: materiały prasowe

Uzasadnienie zarządu przedstawione dziennikarzom na ponad tydzień przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy to próba uwiarygodnienia i uzasadnienia własnej decyzji oraz element kampanii medialnej przeciwko byłemu zarządowi. Ten fakt zmusza nas do odniesienia się do zarzutów zarządu PGNiG SA oraz przedstawienia i przypomnienia opinii publicznej kluczowych faktów.

W 2015 roku zarząd PGNiG SA zrealizował wszystkie cele nałożone przez radę nadzorczą spółki. PGNiG SA osiągnęło znaczące i niekwestionowane przez rynek sukcesy, które w bezpośredni sposób przełożyły się na wartość spółki dla akcjonariuszy – w tym głównego jakim jest Skarbu Państwa.

Do najważniejszych osiągnięć w 2015 roku należą:

1. Wygenerowanie najlepszych w historii wyników finansowych przez grupę kapitałową PGNiG.

2. Obniżenie zadłużenia spółki do historycznych minimów.

3. Wypłacenie rekordowo wysokiej pieniężnej dywidendy akcjonariuszom wynoszącej 0,20 zł na akcję.

4. Zanotowanie historycznego maksimum notowań poziomu akcji PGNIG – co także było efektem zaufania do działań zarządu PGNiG SA.

5. Zanotowanie rekordowej kapitalizacji spółki – ponad 40 mld złotych - co ustawiło spółkę w pozycji lidera na GPW.

6. Przeprowadzenie w grupie kapitałowej PGNiG programu poprawy efektywności oraz restrukturyzacji jako odpowiedzi na spadające ceny węglowodorów i wielokrotną obniżkę taryf – efekt programu to 0,5 mld stałych oszczędności w grupie PGNiG.

7. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania spółki.

8. Ukierunkowanie na potrzeby klientów - podejmowanie działań oszczędnościowych i efektywnościowych w celu oczekiwanej przez interesariuszy i klientów dalszej obniżki taryf.

9. Znaczące, przeprowadzone w warunkach spokoju społecznego, ograniczenie zatrudnienia w grupie kapitałowej - głównie poprzez programy dobrowolnych odejść - tym samym osiągnięcie najwyższego w historii poziomu wydajności pracy (w latach 2014 – 2015 zatrudnienie w grupie kapitałowej zmniejszyło się o ponad 5 tysięcy osób).

10. Podpisanie porozumień ze spółką Qatargas – tym samym neutralizacja ryzyka kontraktowego i uchronienie spółki przed zapłatą za niedostarczony surowiec w związku z opóźnieniem w budowie terminalu LNG.

11. Wykonanie planu wydobycia węglowodorów na poziomie 31 mln boe wobec założonych 29 mln boe w 2015 roku.

12. Wzmocnienie potencjału spółki na rynkach zagranicznych - nabycie aktywów wydobywczych w Norwegii i aplikacje w kolejnych rundach licencyjnych.

13. Sprostanie wymogom obliga giełdowej sprzedaży gazu.

14. Wprowadzenie ładu korporacyjnego we wszystkich spółkach grupy kapitałowej PGNiG poprzez zarządzanie holdingowe.

15. Uporządkowanie spraw korporacyjnych w spółce EuRoPolgaz,

16. Uporządkowanie spraw korporacyjnych na linii PGNiG - Gas Trading - Bartimpex, poprzez przejęcie udziałów Bartimpexu w spółce Gas Trading przez PGNiG.

Przedstawione i poparte faktami osiągnięcia ustawiły spółkę w pozycji giełdowego lidera w 2015 roku. Rezultaty pracy zarządu w 2015 roku ustanowiły mocną bazę do dalszego, niezakłóconego funkcjonowania PGNIG w obliczu dynamicznej liberalizacji rynku. Opracowana i wprowadzona strategia 2015 - 2022 w zbilansowany sposób aktywuje potencjał spółki oraz daje - przy profesjonalnym zarządzaniu - rękojmię dalszego wzrostu wartości dla akcjonariuszy w kolejnych latach działalności.

Wniosek o nieudzielenie nam absolutorium za 2015 rok traktujemy jako działanie niezrozumiałe, pozamerytoryczne, podyktowane wyłącznie chęcią uzasadnienia zmian w składzie zarządu. Taka praktyka wpływa negatywne na postrzeganie spółki przez interesariuszy oraz buduje zły zwyczaj dokonywania ocen bez uwzględnienia faktów. Akcjonariusze oraz rynek - co potwierdzają istotne fakty, w tym notowania spółki w 2015 roku - ocenili pracę zarządu w sposób odmienny, niż ocenia ją obecny zarząd PGNiG SA.

Informujemy, że przytaczane przez zarząd argumenty za nieprzyznaniem nam absolutorium dotyczące rzekomych zaniedbań w zakresie nadzoru, czy niewłaściwie prowadzonych międzynarodowych negocjacji mają charakter insynuacyjny. Wszystkie działania prowadzone były zgodnie z obowiązującymi zasadami i prawem, zgodnie z interesem spółki, jej klientów i akcjonariuszy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Mariusz Zawisza, były prezes zarządu PGNiG SA

Zbigniew Skrzypkiewicz, były wiceprezes zarządu PGNiG SA

Jarosław Bauc, były wiceprezes zarządu PGNiG SA

Uzasadnienie zarządu przedstawione dziennikarzom na ponad tydzień przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy to próba uwiarygodnienia i uzasadnienia własnej decyzji oraz element kampanii medialnej przeciwko byłemu zarządowi. Ten fakt zmusza nas do odniesienia się do zarzutów zarządu PGNiG SA oraz przedstawienia i przypomnienia opinii publicznej kluczowych faktów.

W 2015 roku zarząd PGNiG SA zrealizował wszystkie cele nałożone przez radę nadzorczą spółki. PGNiG SA osiągnęło znaczące i niekwestionowane przez rynek sukcesy, które w bezpośredni sposób przełożyły się na wartość spółki dla akcjonariuszy – w tym głównego jakim jest Skarbu Państwa.

Pozostało 84% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie