::"Puls Biznesu": Na skrzyżowaniu gazowych dróg.

Objęcie gazu agendą szczytu to element polskiej ofensywy promowania tzw. Bramy Północnej. (wydanie płatne)

::"Parkiet": Spór o liberalizację rynku gazu.

Przedstawiciele rządu mają różne wizje wprowadzania zmian w branży. Firmy handlujące gazem, dotychczas dość jednomyślne, też podzieliły się w swoich ocenach dotyczących liberalizacji rynku. (wydanie płatne)