W obu przypadkach powodem modyfikacji oceny jest planowana przez spółki budowa nowego bloku węglowego na 1 tys. MW w Elektrowni Ostrołęka.  „Ponieważ ogłoszony został już przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy nowej elektrowni, należy założyć, że projekt ten został wstępnie skierowany do realizacji" – stwierdzono w uzasadnieniu.

Szacowany koszt inwestycji to 6 mld zł. EuroRating ocenia, że nawet włączenie się trzeciego inwestora w finansowanie projektu, które na razie nie jest przesądzone, przyczyni się do pogorszenia – dotychczas jeszcze stosunkowo dobrej – struktury pasywów spółek i tym samym pogorszy profil kredytowy spółki.

EuroRating uważa, że nowa elektrownia w Ostrołęce może w długim horyzoncie czasu okazać się deficytowa. Zwraca bowiem uwagę na plany wprowadzenia przez Unię Europejską zakazu stosowania mechanizmów finansowego wsparcia dla wytwarzania energii przez instalacje o wysokich wskaźnikach emisji CO2 (do których należą przede wszystkim bloki węglowe), a także na możliwy wzrost cen uprawnień do emisji CO2. „W przypadku ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu na budowę bloku w Ostrołęce i podpisania z wykonawcą umowy na realizację tego projektu, rating spółki Enea S.A. z dużym prawdopodobieństwem zostanie obniżony" – czytamy w decyzji.

W przypadku Enei agencja wskazuje też na obciążenia wynikające z przejęcia od francuskiego Engie elektrowni w Połańcu za 1,07 mld zł, a także na plany udziału spółki w ratowaniu Katowickiego Holdingu Węglowego. Obie zaś energetyczne spółki mogą też brać udział w dokapitalizowaniu kwotą 300 mln zł przejętej przez Skarb Państwa firmy budowlanej spółki Polimex-Mostostal.