Strata netto Tauronu za 2016 r. wynosi 166,25 mln zł. Spółka tłumaczy decyzję realizacją programu inwestycyjnego o wartości ok. 18 mld zł do 2020 r. oraz zapewnieniem stabilności finansowej grupy, w tym w szczególności utrzymaniem wskaźnika długu netto/EBITDA zdefiniowanego w umowach finansowych Tauronu na poziomie nie wyższym niż 3,5x.

Dla rynku brak dywidendy z katowickiej spółki nie powinien być zaskoczeniem. Tauron informował we wrześniu 2016 roku, że w perspektywie długoterminowej planuje wypłatę dywidendy w wysokości min. 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Dodał wówczas, że pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie jej wypłata będzie 2020 r.

Dlatego analitycy nie zakładali nagrody z tej spółki. W ubiegłym roku walne zgromadzenie katowickiego koncernu także nie podjęło uchwały o wypłacie dywidendy mimo iż zarząd rekomendował wcześniej, by wypłacić 0,1 zł na akcję z zysków z lat ubiegłych. Łącznie na ten cel trafić miało 175,25 mln zł.