W ubiegłym roku Serinus Energy wypracował 55,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego pomniejszonych o koszty należności koncesyjnych. To o 36,4 proc. mniej niż osiągnięto w 2015 r. Jednocześnie firma zanotowała istotny wzrost kosztów ogólnego zarządu. W efekcie poniosła aż 230,9 mln zł starty netto. Tym samym czysta strata była najwyższa w historii grupy. Dla porównania w 2015 r. wyniosła 181,3 mln zł.

Serinus Energy od kilku kwartałów przychody realizuje praktycznie tylko w Tunezji, gdzie prowadzi wydobycie ropy i gazu. Tymczasem w ubiegłym roku średnia cena ropy na tamtejszym rynku wynosiła 42,1 USD za baryłkę i była niższa niż w 2015 r. gdy sięgała 52,75 USD. Do zniżki przychodów grupy przyczynił się też spadek realizowanego wydobycia. W ubiegłym roku średnia dzienna produkcja w Tunezji wynosiła 1 124 boe (baryłki ekwiwalentu ropy). Tym samym spadła o 17 proc. w stosunku do 2015 r. Do zniżki przyczyniły się m.in. problemy techniczne, w tym zarastanie rur na odwiercie Win-12bis, awaria pomp, a także problemy operacyjne, które spowodowały ograniczenie sprzedaży gazu.

W ubiegłym roku Serinus Energy poczynił jednie 3,6 mln USD nakładów inwestycyjnych. Mniej więcej po połowie tej kwoty wydatkował w Tunezji i Rumuni. W drugim z tych krajów spółka jest na etapie przygotowywania się do zagospodarowania złóż gazu na koncesji Moftinu. Koncentruje się tam na budowie infrastruktury naziemnej. Według firmy jest to projekt o stosunkowo krótkim horyzoncie czasowym. Oczekuje się, że produkcja z odwiertów Moftinu-1001 i Moftinu-1000 rozpocznie się na początku 2018 r. Spółka uzyskała już wszystkie niezbędne zgody i wkrótce ruszy z budową stacji gazowej. Serinus Energy prowadzi również prace nad programem wierceń, który stanowiłby realizację zobowiązań do wykonania prac w ramach uzyskanego przedłużenia rumuńskiej koncesji.

Serinus Energy opublikował ocenę rezerw ropy i gazu, którą przygotowała niezależna firma badawcza, RPS Energy Canada. Wynika z niej, że spółka na koniec 2016 r. posiada zasoby surowców określane według międzynarodowej terminologii jako 2P na poziomie 10,8 mln boe. To o 9 proc. mniej niż wynosiły rok wcześniej.