Grupa wypracowała w 2016 r. zysk netto w wysokości 14,6 mld CZK. Zysk netto skorygowany o efekty nadzwyczajne wyniósł 19,6 mld CZK. Wynik EBITDA sięgnął 58,1 mld CZK, co oznacza spadek w stosunku do roku 2015 o 7 mld CZK. Główną przyczyną spadku była niższa produkcja energii elektrycznej.

Czeski koncern podał też prognozy na ten rok. W 2017 r. chce mieć 52 mld CZK EBITDA i od 12 mld CZK do 17 mld CZK skorygowanego zysku netto.

Wśród pozytywnych czynników spółka wymienia m.in. wyższą produkcję energii, a wśród negatywnych trend spadających cen energii.