Duży wzrost zysku w Tauronie

W 2017 r. przychody Tauronu wyniosły 17,4 mld zł (o 2,4 proc. mniej rdr). Wzrosty odnotowano jednak w segmentach wydobycie (o 17,6 proc.), wytwarzanie (o 4 proc.) i dystrybucja (o 6,5 proc.). Nieznacznie niższe przychody wygenerował biznes sprzedaży.

Aktualizacja: 14.03.2018 07:11 Publikacja: 14.03.2018 06:41

Duży wzrost zysku w Tauronie

Foto: Fotorzepa, Tomasz Jodłowski

Wynik EBITDA grupy przekroczył 3,5 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2 proc. w porównaniu z zyskiem wypracowanym w 2016 r. Największy udział w nim miały dystrybucja (64 proc.) i sprzedaż (24 proc.).

Na rezultaty segmentu sprzedaży (841 mln zł EBITDA) istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli (203 mln zł) oraz wypowiedzenie, niekorzystnych dla grupy, umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów.

W 2017 r. zysk netto katowickiego koncernu osiągnął poziom 1,4 mld zł, czyli czterokrotnie wyższe niż w 2016 r. Wzrost wyniku netto był – w największym stopniu – konsekwencją ujęcia w I półroczu 2016 r. wysokich odpisów aktualizujących wartość majątku w segmencie wytwarzanie.

– W 2018 r. planujemy konsekwentnie umacniać naszą pozycję lidera w zakresie dystrybucji energii, jednak nie zapominamy również o unowocześnieniu mocy wytwórczych. Nasza flagowa inwestycja tj. budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, jest realizowana zgodnie z harmonogramem, a jej zaawansowanie na koniec 2017 r. wynosiło 54 proc. – podkreślił cytowany w komunikacie prezes Tauronu Filip Grzegorczyk.

Tauron wydał w ubiegłym roku na inwestycje 3,5 mld zł (o 9 proc. mniej niż w 2016 r.). Najwięcej (1,3 mld zł) poszło właśnie na flagową inwestycję w Jaworznie. Zaawansowanie projektu na koniec grudnia 2017 r. wynosiło 54 proc. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki osiągną poziom ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

W segmencie dystrybucja wydatki przeznaczone były przede wszystkim na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (865 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców do sieci (610 mln zł).

Grupa realizuje również trzy istotne projekty inwestycyjne w zakładach górniczych Sobieski, Janina i Brzeszcze. Łączne nakłady w tym segmencie w 2017 r. to 166 mln zł.

Ubiegły rok był okresem dużej aktywności w obszarze pozyskiwania finansowania przez Tauron. W lipcu spółka wyemitowała dziesięcioletnie euroobligacje o wartości 500 mln euro, które są notowane na London Stock Exchange. We wrześniu podpisano z kolei umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umożliwiającą emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł. - Te działania pozytywnie wpływają na stabilność finansową grupy, zapewniając jednocześnie środki niezbędne do realizacji programu inwestycyjnego – stwierdził Marek Wadowski, wiceprezes Tauronu ds. finansów. Jak podkreślał, na dobrą sytuację finansową grupy wpływają też inicjatywy podnoszące efektywność funkcjonowania całej organizacji. - Program poprawy efektywności od początku 2016 r. przyniósł niemal 1,1 mld zł oszczędności, a wprowadzone inicjatywy strategiczne dały ponad 900 mln zł pozytywnego rezultatu finansowego – wyliczał wiceprezes.

Na koniec grudnia 2017 r. zobowiązania finansowe netto grupy osiągnęły poziom 8,0 mld zł (wzrost o 4,4 proc. rdr), a wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na stabilnym i bezpiecznym poziomie 2,3x.

Wynik EBITDA grupy przekroczył 3,5 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2 proc. w porównaniu z zyskiem wypracowanym w 2016 r. Największy udział w nim miały dystrybucja (64 proc.) i sprzedaż (24 proc.).

Na rezultaty segmentu sprzedaży (841 mln zł EBITDA) istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli (203 mln zł) oraz wypowiedzenie, niekorzystnych dla grupy, umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał