Łączna wartość umów zawartych pomiędzy płockim koncernem i należącymi do niego spółkami, a firmami z grupy Statoil Fuel & Retail w okresie od 4 lutego 2012 roku do 10 stycznia 2013 roku wynosi około 2,47 mld zł.