Dwie spółki wiertnicze z grupy PGNiG, czyli Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło oraz Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków wykonają 12 płytkich otworów przy budowie podziemnego magazynu gazu w Czechach. Kontrakt uzyskały dzięki wygranemu przetargowi, który ogłosił RWE Gas Storage. Do realizacji tego zlecenia wykorzystają dwa urządzenia wiertnicze: IRI-750 (należy do PNiG Jasło) oraz Cooper LTO-550 (właścicielem jest PNiG Kraków). Oba urządzenia będą obsługiwane przez polskich pracowników.

Zakończenie programu wierceń planowane jest na kwiecień 2011 r. Na potrzeby realizacji tego kontraktu PNIG Jasło, jako lider projektu, założyło oddział w Ostrawie, który będzie odpowiedzialny za nadzór wszystkich prac. Wartości kontraktu nie podano.

Do prac serwisowych przy rozbudowie magazynów gazu dla RWE Gas Storage zaangażowano również inne zagraniczne firm, m.in. z Austrii, Węgier i Holandii.

Spółki poszukiwawcze z grupy PGNiG od kilku lat tworzą konsorcja na konkretne projekty wiertnicze, głównie na rynkach zagranicznych. Dzięki temu uzyskują silniejszą pozycję w międzynarodowych przetargach oraz zapewniają kompleksowość realizowanych usług.