Dla klientów zastosowana technologia oznacza niezakłócone dostawy energii i ograniczenie  wyłączeń na skutek planowanych prac eksploatacyjnych. Dzięki niej również działalność remontowo-inwestycyjna ekip serwisowych i pogotowia energetycznego, w tym rozbudowa sieci i przyłączanie nowych odbiorców na niskim napięciu, będzie się odbywać bez przerw w dostawie energii elektrycznej.

Program „Prace pod napięciem 2010+" wdrażany jest równocześnie na całym obszarze działania ENEA Operator. Już teraz w niektórych jednostkach spółki stale rośnie ilość prac wykonywanych pod napięciem. Należą do nich m.in. Rejony Dystrybucji w Nowej Soli, Bydgoszczy, Mogilnie, Dębnie i Stargardzie Szczecińskim.

- Powszechne stosowanie tej technologii w pracy elektromonterów jest wyzwaniem i wynika z rosnących wymagań rynkowych w zakresie ciągłości dostaw energii do odbiorców – wyjaśnia Eugeniusz Bodak, Pełnomocnik Zarządu ds. PPN w ENEA Operator. – Naszą ambicją jest skuteczne eliminowanie sytuacji, w których klient narażony jest na niedogodności z powodu przerw w dostawie energii. Tam, gdzie środki techniczne i warunki atmosferyczne dają takie możliwości, trzeba pracować pod napięciem. Stąd nasz projekt, choć większość odbiorców nie ma świadomości, że jego efektem będzie zminimalizowanie przerw w zasilaniu ich gospodarstw domowych – dodaje Bodak.

ENEA Operator zamierza upowszechnić program, który m.in. dotyczy: wdrożenia do roku 2013 prac pod napięciem na liniach napowietrznych, liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV.

Kolejnym zadaniem programu będzie wdrożenie do roku 2014 prac pod napięciem w zakresie czyszczenia na sucho i przez nawilżanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz uzupełniania zalewy kablowej w głowicach wnętrzowych kabli do 30kV.