W pierwszych trzech miesiącach tego roku grupa kapitałowa CP Energii (nie uwzględniono jeszcze wyników niedawno przejętej firmy KRI) osiągnęła 19,26 mln zł przychodów ze sprzedaży. To oznacza poprawę w stosunku do tego samego okresu 2010 r. o 16,4 proc.

Wzrost przychodów grupa zawdzięcza wyższemu o ponad 10 proc. wolumenowi sprzedanego gazu ziemnego oraz przychodom osiąganym w segmencie usług budowlano – montażowych, a dotyczącym realizacji kontraktu budowy instalacji do skraplania gazu w Kaliningradzie.

Dzięki większym wpływom, CP Energii udało się wypracować minimalny zysk netto na poziomie skonsolidowanym. Wyniósł on 22,6 tys. zł. Rok wcześniej grupa poniosła jednak 1,2 mln zł straty netto.

- Pierwszy kwartał spółka zakończyła dodatnim wynikiem, a mamy solidne podstawy do twierdzenia, że w najbliższej przyszłości ulegną one dalszej poprawie. W kwietniu faktem stała się fuzja z KRI. Jej efekty będą widoczne już w wynikach kolejnych okresów rozrachunkowych – informuje Mariusz Caliński, prezes CP Energii.

Dodaje, że w pierwszej kolejności grupa chce wykorzystać efekty synergii, które wynikają z komplementarnego charakteru działalności KRI i CP Energii.