Nowe zadania dla agencji atomistyki - przegląd prasy

Najciekawsze newsy z branży energetycznej wybrał Mateusz Pawlak

Publikacja: 28.07.2011 12:19

:: "Dziennik Gazeta Prawna": Nowe zadania dla agencji atomistyki.

Bezpieczeństwo energetyki jĄdrowej to najważniejszy cel przekształceń w Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) oraz modyfikacji i rozszerzenia jej misji  Zmiany wynikają z programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz wdrożenia dyrektywy

ustanawiającej unijne ramy bezpieczeństwa obiektów jądrowych.

:: "Dziennik Gazeta Prawna": Polityka energetyczna UE musi uwzględniać własne interesy.

Obecnie zmierzamy w bardzo ryzykownym kierunku związanym z rozwojem sektora energetycznego w UE. Wydamy kilkadziesiąt czy kilkaset miliardów euro, a gospodarka unijna przestaniebyć konkurencyjna na

globalnym rynku – mówi w wywiadzie Dariusz Marzec, szef Zespołu Doradztwa dla Sektora Energetycznego w KPMG

:: "Dziennik Gazeta Prawna": 2 mln zł na wsparcie budowy energooszczędnych budynków.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera pierwszy w Polsce program zakładający dofinansowanie ze

środków publicznych budowę obiektów o małym zapotrzebowaniu na energię cieplną

:: "Dziennik Gazeta Prawna": Banki zarobią na biogazowniach.

Instytucje finansowe liczą na kokosy, które zarobią dzięki modzie na produkcję gazu ekologicznego. Kredytami na to interesuje się wielu właścicieli

gospodarstw rolnych. Oczekują jednak wsparcia publicznego.

:: "Parkiet": MOL ma miliard dolarów na przejęcia.

Wę­gier­ski kon­cern pa­li­wo­wy MOL, któ­re­go ak­cje są no­to­wa­ne na gieł­dach w Bu­da­pesz­cie i War­sza­wie, dys­po­nu­je po­nad 1 mld USD?(2,77 mld zł), któ­ry pla­nu­je prze­zna­czyć na akwi­zy­cje. ?Za­sta­na­wia się ta­kże nad zło­że­niem ofer­ty kup­na więk­szo­ścio­we­go pa­kie­tu ak­cji Gru­py Lo­tos – po­wie­dział wczo­raj w wy­wia­dzie

dla wę­gier­skiej ga­ze­ty eko­no­micz­nej „Na­pi Gaz­daság" pre­zes gru­py kapitałowej MOL Józ­sef Molnár.

:: "Parkiet": Szykuje się przejęcie spółki ciepłowniczej?

Tauron może kupić spółkę ciepłowniczą od Katowickiego Holdingu Węglowego, który w przyszłym roku chce zadebiutować na GPW. KHW sprzedaje Zakład Energetyki Cieplnej Katowice, bo porządkuje grupę.

:: "Dziennik Gazeta Prawna": Nowe zadania dla agencji atomistyki.

Bezpieczeństwo energetyki jĄdrowej to najważniejszy cel przekształceń w Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) oraz modyfikacji i rozszerzenia jej misji  Zmiany wynikają z programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz wdrożenia dyrektywy

Pozostało 88% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie