Ale nie widać tego teraz w cenie akcji. Spróbowali oni oszacować, ile spółki potencjalnie mogą zyskać, gdyby na terenie przyznanych im koncesji na poszukiwania rzeczywiście występował gaz łupkowy i gdyby udało się go wydobyć i sprzedać. Analitycy posłużyli się przy tym danymi dotyczącymi rynku amerykańskiego.

Łupkowe aktywa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa mogą być warte od 0,8 do 3,1zł w przeliczeniu na jedną akcję spółki, przy piątkowej cenie walorów wynoszącej 4,05 zł. W przypadku Orlenu aktywa te mogą opiewać na 3,4 - 14,8 zł na akcję, która w piątek kosztowała 36,49 zł.