Jak głosi opublikowane ogłoszenie, na mocy uchwały Rady Nadzorczej PGE z piątku oraz rozporządzenia rządu, spółka ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na prezesa oraz wiceprezesa zarządu.

Zgodnie z ogłoszeniem, od kandydatów wymagane jest co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe. W przypadku kandydata na prezesa wymaga się, co najmniej 3-letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej. Dla kandydata na wiceprezesa jest to co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla oraz znajomość branży energetycznej.

W grudniu 2011 r. ze stanowiska prezesa PGE zrezygnował Tomasz Zadroga. Rada Nadzorcza spółki rezygnację przyjęła, a obowiązki pełnienia funkcji prezesa powierzyła Pawłowi Skowrońskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi. Jednocześnie RN odwołała wiceprezesa ds. handlu Marka Szostka.

Kilka dni później minister skarbu Mikołaj Budzanowski oświadczył, że "nowy prezes PGE będzie wybrany w procedurze konkursowej na zasadzie konkurencyjności i transparentności, w procedurze stosowanej w największych spółkach skarbu państwa". Zapewnił jednocześnie, że w kluczowych procesach inwestycyjnych PGE nie nastąpi spowolnienie, ale raczej przyspieszenie.

Grupa Kapitałowa PGE jest największą grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40 proc. a w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc - podaje spółka. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto