Sama aukcja odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2012 r., o godzinie 12.00. Do nabycia jest 941.800 akcji zwykłych, imiennych serii "A" o wartości nominalnej 10,00 złotych każda, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki.

Cena wywoławcza to 40.968.300 zł, o 7.000.000  mln zł. mniej niż w lutym tego roku, kiedy ministerstwo również próbowało sprzedać Ośrodek w drodze aukcji.

Próby prywatyzacji OBR trwają od listopada 2009 r. Cztery pierwsze opierały się na przetargu cenowym, kolejne na aukcji publicznej. Przy braku chętnych postanowiono, że spółka przed sprzedażą zostanie zrestrukturyzowana. Mimo znacznej poprawy wyników, w 2011 r. przychody spółki sięgnęły 153,5 mln zł, a eksport wzrósł o 100 proc., do aukcji w lutym b.r. nie przystąpiła żadna firma.

Kadencja prezesa Marcina Moskalewicza, autora ubiegłorocznych sukcesów spółki, ustała z końcem 2011 r. Obecnie pełni on tę funkcję na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Od dwóch tygodni na stronie internetowej OBR widnieje ogłoszenie o poszukiwaniu osoby na jego miejsce. Termin składania dokumentów przez kandydatów na nowego prezesa OBR Płock upływa 13 marca. Tymczasem sam Moskalewicz jest typowany jako faworyt do stanowiska prezesa Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) "Przyjaźń".