Równocześnie Zarząd postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację ustalającą dzień dywidendy na 2 lipca 2012 r., a termin wypłaty dywidendy na 20 lipca 2012 r.