W opinii agencji, komercyjne wydobycie gazu łupkowego w Polsce przez pierwsze 10 lat nie powinno doprowadzić do znaczącego obniżenia cen. Fitch zastrzegł jednocześnie, że ciągle jest za wcześnie, by robić jakiekolwiek znaczące prognozy co do przyszłości gazu łupkowego w Polsce.

"Z perspektywy kredytowej, oceniamy eksploatacja jako wysoce ryzykowną i kapitałochłonną, Jednocześnie uważamy za korzystne współpracę między polskimi firmami bądź pozyskiwane partnerów zagranicznych jako środek ograniczania ryzyka" - napisała agencja w komentarzu do publikacji raportu Państwowego Instytutu Geologicznego.

Według Fitcha, obecna faza eksploatacji gazu, z punktu widzenia ratingów kredytowych jest dla polskich firm energetycznych neutralna, jednakże znaczący wzrost wydatków inwestycyjnych związanych z gazem łupkowym będzie miał wpływ na wyniki oraz potencjalnie również na ratingi tych firm.

Z opublikowanego w środę raportu Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że najbardziej prawdopodobna wielkość zasobów gazu łupkowego w Polsce zawiera się w przedziale od 346 do 768 mld metrów sześciennych.

To około dziesięciokrotnie mniej niż mówiły pierwsze amerykańskie szacunki tych zasobów (5,3 bln m sześc.), ale jednocześnie kilka razy więcej, niż zawierają udokumentowane złoża konwencjonalne (145 mld m sześc.). W raporcie zaznaczono jednocześnie, że maksymalne zasoby gazu łupkowego mogą okazać się wyższe i wynieść do 1,92 bln m sześc.