Skarb Państwa na środowym walnym zgromadzeniu spółki zaproponował wypłatę akcjonariuszom po 1,83 zł na akcję z zysku za ubiegły rok. To więcej niż chciał zarząd spółki, który rekomendował przeznaczenie na dywidendę po 1,32 zł na każdy papier. Uchwała została przegłosowana większością około 94 proc. głosów.

Oznacza to, że na dywidendę popłynie w sumie 3,42 mld zł, czyli 75 proc. ubiegłorocznego jednostkowego zysku netto PGE.  Jako dzień dywidendy wyznaczono 22 sierpnia, a dzień wypłaty – 6 września.