Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego TGE, wzrósł w ciągu miesiąca o 13,45 zł do 178,5 zł za MWh.  Miesięczny kurs PEAK, czyli transakcji energią dla godzin od 8:00 do 22:00, wyniósł 188,54 zł za MWh, co stanowi wzrost o 12,22 zł w stosunku do kwietnia.

Łączny obrót energią elektryczną na TGE w maju wyniósł 8,893 TWh, co stanowi wzrost o 60 proc. w porównaniu do kwietnia, ale jest o 25 proc. niższy niż rok wcześniej.

Udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) wyniósł średnio 81,68 proc.

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w maju 2012 wyniósł 7,296 TWh. Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 84 proc. i spadek o 27 proc. licząc rok do roku.

Najbardziej płynnym kontraktem na RTT był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2013 roku. Średnia cena kontraktu BASE_Y-13 ukształtowała się na poziomie 206,34 zł za MWh, co wskazuje spadek o 4,66 zł w porównaniu z kwietniem.