Pieniądze pozyskane z emisji obligacji mają posłużyć  do budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Kozienice – jednej z największych inwestycji realizowanych obecnie  w sektorze energetycznym.

Podpisana 21 czerwca umowa między spółką Enea, a pięcioma bankami komercyjnymi dotyczy 10-letniego programu emisji obligacji, w ramach którego możliwe będą emisje papierów dłużnych o różnym terminie zapadalności i oprocentowaniu zmiennym, przeprowadzane do 31 grudnia 2017 roku. Nabywanie obligacji emitowanych w ramach programu jest w pełni gwarantowane przez pięć banków finansujących.