Przyjęte zmiany zwiększają uprawnienia zarządu, co ma wpłynąć na usprawnienie funkcjonowania energetycznej spółki. Jak tłumaczą władze PGE, celem zmian jest optymalizacja struktury organizacyjnej oraz budowa efektywnej, lepiej zorganizowanej wewnętrznie grupy kapitałowej.

Propozycje zmian były już przedmiotem obrad poprzedniego walnego zgromadzenia, ale wówczas nie udało się ich przegłosować. Przeciwny zwiększeniu uprawnień zarządu, a przede wszystkim prezesa spółki, był Skarb Państwa, który jest większościowym akcjonariuszem PGE.

Jednocześnie na środowym zgromadzeniu akcjonariusze odrzucili zmiany statutu i regulaminu walnego zgromadzenia w punkcie umożliwiającym udział w zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.