Grupy powołały wspólny zespół negocjacyjny, który podejmie rozmowy z dostawcami energii. Potencjał nowego organizmu zakupowego to ponad 400 przedsiębiorstw, które w roku 2013 zużyją ponad 1 500 GWh (1.5 TWh) energii wartej ok. 400 mln zł.

-Chcemy zbudować silną grupę zakupową energii elektrycznej dla polskiego przemysłu, a zwłaszcza dla tych gałęzi, które energii konsumują najwięcej. Fuzja z grupą przemysłu chłodniczego to pierwszy etap budowy silnego podmiotu zakupowego dla przemysłu w Polsce – zapowiada Waldemar Sobański, dyrektor zarządzający Polimerowej Energii. – Zapraszamy firmy z energochłonnych gałęzi przemysłu do bezpośredniego wstępowania do Polimerowej Energii, natomiast organizacje branżowe do tworzenia branżowych grup zakupowych, które w przyszłości będą mogły stowarzyszyć się z Polimerową Energią – dodaje.

Do grupy Polimerowa Energia przystąpiły już firmy spoza branży tworzyw sztucznych, jak grupa  Bakoma (przemysł spożywczy i zbożowy), Zakłady Mięsne Skiba (przemysł mięsny), Apos (przemysł odlewniczy), Organika, Permedia (przemysł chemiczny), Heinz Glas (przemysł szklarski), HTL Strefa (przemysł medyczny). Została również nawiązana komunikacja z firmami z przemysłów cukierniczego i piekarskiego oraz ceramicznego. Firmy te zainteresowane są stworzeniem zespołów inicjujących powstanie grup zakupowych w swoich branżach. Organizatorem Polimerowej Energii jest branżowe wydawnictwo Business Image.