Jest to już trzecia w tym roku elektrociepłownia w Grupie ECO, która rozpoczyna produkcję ciepła i prądu. Pierwsze dwie - w Opolu o mocy 10,9 MWe,30 MWt i w Oleśnie - o mocy 0,25 MWe, 0,3 MWt - zostały oddane do eksploatacji w poprzednim kwartale. Wszystkie trzy inwestycje kosztowały ponad 100 mln zł. Obecnie w Grupie ECO pracuje 5 układów skojarzonych o łącznej mocy elektrycznej ok. 40 MWe.

– Dzięki produkcji prądu na coraz większą skalę nasza firma może zarabiać i oferować po konkurencyjnych cenach nasz podstawowy produkt, jakim jest ciepło  – mówi prezes ECO SA, Wiesław Chmielowicz.

Kolejne elektrociepłownie w Grupie ECO zostaną wybudowane m.in. w Żaganiu, Żarach, Nowej Soli oraz w Malborku. W ciągu najbliższych trzech lat potencjał energii elektrycznej zwiększy się o kolejne 10 MWe.

Grupę Kapitałową ECO tworzy siedem spółek : ECO SA (spółka matka z czterema oddziałami: Opole, Lubuski, Śląski, Kotłownie Lokalne) oraz ECO Kutno Sp. z o.o., ECO Jelenia Góra Sp. z o.o., ECO Malbork Sp. z o.o. , ECO Ciepło Lokalne I Sp. z o.o. oraz ECO Serwis SA i ECO Logistyka Sp. z o.o.

Proces wytwarzania ciepła w spółkach należących do Grupy ECO prowadzony jest w 220 kotłowniach o łącznej mocy zainstalowanej 1058,8 MW, z czego 975 MW to moc zainstalowana w 24 źródłach systemowych, 83,8 MW w 195 kotłowniach lokalnych.