Orlen – wynik operacyjny wg lifo na poziomie 1,2 mln zł w II kwartale

W drugim kwartale 2012 r. wzrosły ceny produktów rafineryjnych, co przełożyło się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 9 proc., do prawie 28 mld zł

Publikacja: 26.07.2012 10:45

Orlen – wynik operacyjny wg lifo na poziomie 1,2 mln zł w II kwartale

Foto: spółka

W połączeniu z poprawą sytuacji makroekonomicznej, odbudowującymi się marżami detalicznymi oraz ponad dwukrotnym wzrostem marży rafineryjnej na rynkach światowych, PKN Orlen wypracował najwyższy od 2006 r. wynik operacyjny wg LIFO, w wysokości 1,2 mld zł . Był on wyższy o 463 mln zł w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego.

Sprzyjające warunki makroekonomiczne

Mimo utrzymującego się trendu spadkowego w konsumpcji paliw na rynkach macierzystych koncern zwiększył wolumeny sprzedaży detalicznej o 2 proc. Pomogło to zmniejszyć skutki spadku sprzedaży petrochemicznej oraz cyklicznego przestoju remontowego w Orlen Lietuva, który obciążył wyniki segmentu rafineryjnego. Na wynik segmentu miały również wpływ zmiany cen ropy naftowej (wzrost wyceny zapasów o 955 mln zł rok do roku. W rezultacie zysk operacyjny segmentu rafineryjnego grupy wyniósł 66 mln zł.– Nasza polityka cenowa przynosi dobre rezultaty. Segment detaliczny pnie się w górę mimo trudnych warunków rynkowych, a wolumen sprzedaży paliw rośnie, co oznacza wzrost udziału naszych produktów w rynku - powiedział Jacek Krawiec, prezes Orlenu. – W drugim kwartale działaliśmy w lepszym otoczeniu makroekonomicznym, co widoczne jest szczególnie w najwyższym od sześciu lat zysku operacyjnym wg LIFO – dodał.

Z kolei wzrost wolumenów sprzedaży PTA i  pozytywny wpływ osłabienia kursu złotego wobec euro ograniczony został przez spadek sprzedaży pozostałych produktów oraz niższe marże petrochemiczne. Niższa o 3 proc. sprzedaż segmentu petrochemicznego spowodowana była głównie oczekiwaniem rynku na spadek cen związany z taniejącą ropą naftową. W efekcie zysk operacyjny segmentu petrochemicznego grupy wyniósł 379 mln zł i był niższy o 142 mln zł w porównaniu do zysku wypracowanego w analogicznym kwartale roku 2011.

Zysk operacyjny segmentu detalicznego na poziomie 252 mln zł był większy o 60 mln zł niż w II kwartale ub.r. Do osiągnięcia tego rezultatu przyczyniła się również poprawa marż paliwowych na rynku polskim i niemieckim. Wyższe marże realizowane były także na sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych, które koncern nieustannie rozwija inwestując w rozwój sieci: na koniec czerwca Orlen posiadał już 708 punktów gastronomicznych Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, czyli o 73 punkty więcej niż przed rokiem.

Kontynuowanie odwiertów

Orlen zapowiada kontynuacje działań dotyczących rozpoznawania złóż gazu z łupków na posiadanych koncesjach poszukiwawczych. Na podstawie wyników odwiertów próbnych przeprowadzonych w ubiegłym roku na terenie koncesji Wierzbica podjęto decyzję o wykonaniu w tej lokalizacji odwiertu poziomego w III kwartale br. Równolegle, trwają analizy próbek pobranych w ramach odwiertu poszukiwawczego w Lubartowie. W czerwcu zrealizowana została faza przygotowawcza na koncesji Garwolin, a w lipcu PKN zainaugurował pierwszy odwiert na terenie Mazowsza. W skali całego roku 2012 koncern zamierza wykonać od 5 do 7 odwiertów poszukiwawczych, w tym do 2 wierceń horyzontalnych.

Spółka kontynuuje również prace w zakresie konwencjonalnych projektów poszukiwawczych obejmujących gaz i ropę naftową. W ramach aktywności prowadzonych wspólnie z Kuwait Energy na szelfie łotewskim na dwóch koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych, wykonano już analizę sejsmiki 3D i wytypowano możliwe lokalizacje otworów. Przeprowadzono również analizę wyników badań geotechnicznych dna morskiego, a także podpisano kontrakt na półzanurzalną platformę wiertniczą, która zostanie posadowiona w łotewskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Na 2012 r. zaplanowano wykonanie dwóch odwiertów poszukiwawczych w tym rejonie.

W ramach projektu poszukiwawczego realizowanego przez spółkę Orlen Upstream na Lubelszczyźnie zaplanowane zostało przeprowadzenie prac sejsmicznych 3D.

Na terenie koncesji Sieraków, gdzie PKN ORLEN realizuje projekt wspólnie z PGNiG,  wybrano już miejsce kolejnego odwiertu rozpoznawczego, obecnie trwają prace przygotowawcze do wyboru wykonawcy wierceń.

Eksploatacja bloku energetycznego we Włocławku od 2015 r.

PKN Orlen poinformował o zaawansowanym etapie przygotowań do projektu budowy bloku energetycznego w Płocku. Zakończono się już analizę wariantową koncepcji i opracowano studium wykonalności wariantu przewidującego moc w przedziale 450-600 MWe. Rozpoczęły się też prace nad raportem oddziaływania na środowisko oraz przyłączeniem mediów. Jednocześnie trwa proces wyboru wykonawcy połączenia elektrycznego bloku z siecią krajową i zakładową. Ustalono już również kwestie zasilania gazem z firmą Gaz-System.

Z kolei projekt elektrowni gazowej we Włocławku wkroczył w ostatnią fazę wyboru generalnego wykonawcy. Plany przewidują uruchomienie budowy bloku jeszcze w tym roku i rozpoczęcie eksploatacji w 2015 roku.

W połączeniu z poprawą sytuacji makroekonomicznej, odbudowującymi się marżami detalicznymi oraz ponad dwukrotnym wzrostem marży rafineryjnej na rynkach światowych, PKN Orlen wypracował najwyższy od 2006 r. wynik operacyjny wg LIFO, w wysokości 1,2 mld zł . Był on wyższy o 463 mln zł w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego.

Sprzyjające warunki makroekonomiczne

Pozostało 92% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro