Zysk PKN Orlen zgodny z konsensusem

Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne, uwidaczniające się głównie we wzroście marży rafineryjnej i dyferencjału Ural/Brent oraz odbudowa marż detalicznych pozwoliły wypracować Orlenowi 1 mld zł zysku operacyjnego wg LIFO w III kwartale br. Oznacza to wzrost o 774 mln zł wobec analogicznego okresu ub.r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 31,7 mld zł, czyli były wyższe o 10 proc.

Publikacja: 25.10.2012 10:14

Zysk PKN Orlen zgodny z konsensusem

Foto: PKN Orlen

Pomimo spadku konsumpcji paliw na rynkach macierzystych i przestojów remontowych instalacji w segmencie petrochemicznym, koncern z Płocka osiągnął porównywalny łączny poziom sprzedaży 9,6 mln ton oraz przerobu ropy 7,4 mln ton. Zredukowano też zadłużenie o 3,4 mld zł (obecnie wynosi on 5,9 mld zł) uzyskując poziom dźwigni finansowej wynoszący 25 proc.

– Pomimo spowolnienia gospodarki otoczenie makroekonomiczne dla naszej branży, szczególnie w segmencie rafineryjnym, okazało się w III kwartale znacznie lepsze niż prognozowane. Utrzymaliśmy stabilny wolumen produkcji i sprzedaży. Przy zmniejszającej się konsumpcji oznacza to wzmocnienie naszej pozycji – powiedział Jacek Krawiec, prezes PKN. – Nie byłoby to możliwe bez prowadzenia wyważonej i aktywizującej rynek polityki cenowej, która od wielu miesięcy jest dobrze przyjmowana przez naszych Klientów – dodał Krawiec.

Wynik operacyjny segmentu petrochemicznego obniżył  postój remontowy instalacji oraz niższe marże, które spadły rok do roku o 38 euro za tonę, 625 euro za tonę. Spadek ten został częściowo zrównoważony przez wzrost sprzedaży nawozów. Zysk operacyjny segmentu petrochemicznego Orlenu wyniósł w III kwartale 213 mln zł i był niższy o 154 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Segment rafineryjny zanotował wzrost wyników przy stabilnych wolumenach sprzedaży. Niższe wolumeny sprzedaży w Polsce, wynikające ze spadku konsumpcji, zostały zrównoważone wzrostem sprzedaży w Orlen Lietuva, związanym z powrotem do pełnych mocy produkcyjnych po zakończeniu postoju remontowego w II kwartale. Poprawa marż rafineryjnych wpłynęła pozytywnie na wynik operacyjny wg LIFO tego segmentu pozwalając poprawić rezultat z –215 mln zł w III kwartale 2011 r. do prawie 740 mln zł w III kwartale 2012 r..

Utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży detalicznej mimo osłabienia gospodarczego i spadającej konsumpcji na większości rynków macierzystych umożliwiło poprawę wyniku operacyjnego, który w III kwartale wyniósł 271 mln zł. Wzrost zysku wsparła również stopniowa odbudowa marż na rynku polskim i wzrost wolumenu na rynku niemieckim, co zrównoważyło dużą presję na marże utrzymującą się w Czechach.

PKN zapowiada kontynuację działań z zakresu poszukiwania i wydobycia surowców – zarówno w zakresie gazu z łupków, jak i konwencjonalnych złóż gazu oraz ropy naftowej. W III kwartale wykonano 3 odwierty pionowe, a we wrześniu rozpoczęto prace nad odwiertem poziomym prowadzącym do pierwszego szczelinowania. Do końca roku na Lubelszczyźnie zostanie wykonanych do 3 odwiertów, w tym jeden poziomy. Koncern posiada także 9 koncesji poszukiwawczych i poszukiwawczo-wydobywczych na szelfie łotewskim oraz w kraju. W ramach prac prowadzonych na tych terenach zakończono jeden odwiert rozpoznawczy na Niżu Polskim, a trzy kolejne (po jednym w ramach każdego z projektów) zostały zaplanowane na przełom 2012-2013 r.

Przygotowania do budowy bloku energetycznego we Włocławku wkroczyły w ostatni etap przetargu na wybór wykonawcy w formule „pod klucz". Planowana elektrownia, poza sprzedażą zewnętrzną, zaspokoi potrzeby Anwilu w zakresie pary i energii elektrycznej. Na przełom listopada i grudnia zaplanowano uzyskanie zgód koncesyjnych, co powinno pozwolić na rozpoczęcie budowy jeszcze w tym roku. Oddanie bloku do eksploatacji ma nastąpić zgodnie z planem w 2015 r. Równolegle postępują prace nad projektem budowy bloku parowo-gazowego w Płocku. Zakończono analizę wariantową koncepcji budowy bloku oraz opracowano studium wykonalności dla wariantu 450-600 MWe. Zakończono prace nad Raportem Oddziaływania na Środowisko, dzięki czemu możliwe było złożenie wniosku o decyzję środowiskową. Obecnie trwa finalizacja koncepcji podłączenia mediów.

Pomimo spadku konsumpcji paliw na rynkach macierzystych i przestojów remontowych instalacji w segmencie petrochemicznym, koncern z Płocka osiągnął porównywalny łączny poziom sprzedaży 9,6 mln ton oraz przerobu ropy 7,4 mln ton. Zredukowano też zadłużenie o 3,4 mld zł (obecnie wynosi on 5,9 mld zł) uzyskując poziom dźwigni finansowej wynoszący 25 proc.

– Pomimo spowolnienia gospodarki otoczenie makroekonomiczne dla naszej branży, szczególnie w segmencie rafineryjnym, okazało się w III kwartale znacznie lepsze niż prognozowane. Utrzymaliśmy stabilny wolumen produkcji i sprzedaży. Przy zmniejszającej się konsumpcji oznacza to wzmocnienie naszej pozycji – powiedział Jacek Krawiec, prezes PKN. – Nie byłoby to możliwe bez prowadzenia wyważonej i aktywizującej rynek polityki cenowej, która od wielu miesięcy jest dobrze przyjmowana przez naszych Klientów – dodał Krawiec.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie