Wspólna inwestycja Lotosu i Azotów Tarnów

Lotos i Azoty Tarnów zawiązały konsorcjum mające na celu realizację wspólnych projektów petrochemicznych. – Wartość inwestycji tylko na terenie rafinerii sięgnie 5-6 mld zł – powiedział minister skarbu państwa, Mikołaj Budzanowski

Publikacja: 23.11.2012 11:30

Wspólna inwestycja Lotosu i Azotów Tarnów

Foto: Bloomberg

- W przyszłym roku zostanie określone precyzyjne studium wykonalności, aby w 2014 móc przystąpić do prac – dodał szef resortu.

Inwestycja może być współfinansowana w ramach programu Inwestycje Polskie. Podpisane dziś porozumienie dotyczy wstępnego studium wykonalności. Projektem tym miałaby się zająć spółka celowa obu firm.

?"Współpraca gdańskiego koncernu oraz Azotów Tarnów ma na celu powołanie do życia konsorcjum, którego partnerzy wykonają prace studialne, obejmujące przeanalizowanie technologicznych i ekonomicznych możliwości wybudowania instalacji petrochemicznych i chemicznych na terenie Grupy Lotos i Azotów Tarnów" - ??podały spółki w komunikacie prasowym.

"Pierwszy z badanych wariantów będzie dotyczył instalacji krakingu parowego. Technologia ta umożliwia produkcję lekkich olefin etylen, propylen i butylen - podstawowych surowców do produkcji tworzyw sztucznych. Natomiast drugi z wariantów obejmuje instalację aromatów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kompleks instalacji do produkcji petrochemicznych surowców aromatycznych składałby się potencjalnie z kilku nowych instalacji współpracujących ze sobą i z istniejącą już infrastrukturą Grupy Lotos. Głównym odbiorcą produktów z nowych instalacji będzie Grupa Azoty" - dodano.

W komunikacie podano, że wyniki analizy inwestycji pozwolą spółkom na podjęcie do końca 2013 r. decyzji o powołaniu spółki celowej i stworzeniu możliwości wspólnej realizacji jednego z dwóch wariantów projektu. Spółki podały, że na podstawie zawartego porozumienia dokonają wyboru optymalnej technologii oraz opracują model biznesowy wraz z kluczowymi warunkami umów projektu. Na tej podstawie zostanie przeprowadzona wstępna ocena efektywności inwestycji, a konsorcjanci dokonają wyboru najlepszej lokalizacji dla tej inwestycji.

Inwestycje petrochemiczne będą finansowane przez obie spółki, natomiast instalacje chemiczne w Kędzierzynie, Policach lub Tarnowie sfinansują Azoty. - Koszty projektu studium wyniosą 2-3 mln zł i będą pokryte po 50 proc. przez nasze spółki - powiedział Olechnowicz podczas konferencji prasowej.

Lotos wniesie do spółki celowej m.in. tereny, a projekt będzie realizowany poza bilansem. - Gotówkowe nakłady Lotosu w projekt petrochemiczny nie będą istotnie  - powiedział na konferencji dziennikarzom prezes Lotosu Paweł Olechnowicz. - Wniesiemy do planowanej spółki swoje aktywa w postaci terenu, na taką inwestycję potrzeba przynajmniej 10 ha -  dodał prezes Lotosu.

Prezes ZAT Jerzy Marciniak poinformował, że struktura finansowania zostanie określona po wykonaniu studium. - Zakładamy, że udział w projekcie wezmą inwestycje polskie i polskie banki - powiedział Olechnowicz. Minister skarbu Mikołaj Budzanowski wyjaśnił, że Inwestycje Polskie "wejdą" w ten projekt bezpośrednio lub przez udzielenie kredytu.

Minister Mikołaj Budzanowski po raz pierwszy wspomniał o mariażu branży rafineryjnej z chemiczną we wrześniu. Potem sprecyzował, że chodzi o wspólną inwestycję w instalację chemiczną lub petrochemiczną na terenie gdańskiej rafinerii z udziałem powstającej Grupy Azoty.

Mówił wtedy, że warto pomyśleć o wspólnej inwestycji branży chemicznej z rafineryjną na 12-hektarowym terenie należącym do Lotosu m.in. ze względu na dostęp do morza, rozbudowywanego terminalu naftowego oraz do produktów ropopochodnych z rafinerii.

- W przyszłym roku zostanie określone precyzyjne studium wykonalności, aby w 2014 móc przystąpić do prac – dodał szef resortu.

Inwestycja może być współfinansowana w ramach programu Inwestycje Polskie. Podpisane dziś porozumienie dotyczy wstępnego studium wykonalności. Projektem tym miałaby się zająć spółka celowa obu firm.

Pozostało 90% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie