Czy Polskę stać na elektrownię jądrową?

Oszacowanie kosztów inwestycji, jaką jest elektrownia jądrowa w Polsce, stało się kwestią sporną wśród osób podejmujących dyskusję na temat opłacalności tego przedsięwzięcia. Jak to zwykle bywa, zwolennicy widzą korzyści finansowe, a przeciwnicy rokują szkodliwość programu energetyki jądrowej dla krajowej gospodarki. Czy na dzień dzisiejszy jakiekolwiek prognozy są miarodajne? Sprzeczne informacje zrażają Polaków przed poparciem atomu, zwłaszcza, jeśli prognoza cen energii elektrycznej miałaby dodatkowo obciążyć domowy budżet

Publikacja: 27.11.2012 10:45

Czy Polskę stać na elektrownię jądrową?

Foto: Bloomberg

Jeśli przekonamy się do technologii jądrowych, aspektów bezpieczeństwa oraz metod gospodarowania odpadami promieniotwórczymi, to argument związany z kosztami budowy elektrowni będzie wciąż powodem wątpliwości. Określenie, ile zapłacimy za taką inwestycję, jest dyskusyjne, ponieważ stawki różnią się nie tylko w zależności od wybranej technologii. W grę wchodzą także koszty zakupu gruntów, przyłączenia do sieci przesyłowej, infrastruktura transportowa, czas budowy czy stopa oprocentowania, po jakiej udzielony zostanie kredyt na budowę elektrowni.

Często również szacunki niejasno odzwierciedlają, czy jest mowa o samych kosztach płaconych dostawcy technologii, czy o całkowitym nakładzie inwestora. Całość dopełnia cena kampanii informacyjnych oraz kształcenie kadr i utworzenie odpowiedniego zaplecza badawczego. Niezależnie od polemiki nad potrzebą budowy elektrowni jądrowej w Polce, nawet zdecydowani zwolennicy tej technologii mają pewne wątpliwości w kwestii struktury jej finansowania. Tym bardziej podatnicy obawiają się, jak cała sprawa odbije się na i tak coraz wyższych rachunkach za prąd.

Prognozy kosztów  i struktury finansowania

Według Prof. Andrzeja Strupczewskiego z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, całkowite koszty inwestycyjne dla pierwszego bloku elektrowni jądrowej w Polsce wyniosą ok. 4 680 euro za kW, czyli 4,68 mld euro za 1000 MW. Ma to być pesymistyczny wariant prognozy. Z taką kwotą we wspomnianym scenariuszu zgadza się Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Zdaniem prof. Jana Popczyka z Politechniki Śląskiej oraz prof. Władysława Mielczarskiego z Politechniki Łódzkiej, koszt dwóch elektrowni po 3 200 MW wyniesie 150 mld złotych.

100 mld zł na elektrownię atomową to za mało?

Wiodąca rola w finansowaniu przedsięwzięcia ma należeć do PGE (51 proc.). Deklarację udziału w projekcie złożyły spółki Enea, KGHM oraz Tauron. Robert Pearce, dyrektor ds. projektów międzynarodowych Westinghouse Electric Company, ocenia, że całkowity udział polskich spółek może wynieść 60-70 proc., resztę pokryć mają inwestorzy zagraniczni.

Bez względu na strukturę portfela inwestycyjnego, budowa elektrowni atomowej wymaga ogromnej puli środków finansowych, a finansowanie musi być rozłożone w dłuższej perspektywie czasowej.

OZE, węgiel i gaz kontra atom

Szacuje się, że ceny energii w Polsce wzrosną, z uwagi na wysokie koszty, jakie będą wynikać z niezbędnych inwestycji w restrukturyzację krajowego systemu energetycznego. Znaczenie ma uczestnictwo Polski w systemie redukcji emisji gazów cieplarnianych (ETS) oraz konieczność budowy nowych bloków i odnowa starszych elektrowni oraz infrastruktury przesyłowej. Ponadto, biorąc pod uwagę wahania cen ropy naftowej, ogólnoświatowy rosnący trend raczej nie dziwi. Budowa elektrowni jądrowej pomogłaby uchronić nasz kraj przed ponoszeniem dodatkowych opłat związanych z ETS.

Dodatkowo, wahania cen paliwa jądrowego nie mają istotnego wpływu na cenę prądu z elektrowni atomowych. Dwukrotny wzrost cen paliwa uranowego to 10-15 proc. wzrostu kosztów produkcji energii w elektrowniach atomowych. Ten sam wzrost cen węgla skutkuje kosztem produkcji energii większym o ok. 30-40 proc., zaś w przypadku gazu ziemnego to nawet ponad 60-proc. wzrost. Agencja Rynku Energii w analizie porównawczej "Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030" (wrzesień 2011 r.) prognozuje, że paliwo jądrowe jest bezkonkurencyjne cenowo: 8,29 euro/MWh (węgiel 18,22 euro/MWh, gaz ziemny 56,17 euro/MWh). Strukturę kosztów określono dla elektrowni możliwych do uruchomienia po 2025 r. (na podstawie World Energy Outlook 2010).

Jeśli chodzi o elektrownie wiatrowe, zamiast jednej elektrowni jądrowej o mocy 1 500 MW, zbudowanej na powierzchni kilkudziesięciu hektarów, należałoby zbudować 4 tys. wiatraków po 1,5 MW każdy na powierzchni 144 km

2

(biorąc pod uwagę ich 25 proc. dyspozycyjność). W Niemczech koszt prądu z morskich wiatraków wynosi 190 euro/MWh (taryfa z 2011 r.). We Francji za prąd z elektrowni jądrowych płaci się 42 euro/MWh. W przyszłości prąd z reaktorów EPR (jedna z technologii rozważanych dla Polski) będzie kosztował 75 euro/MWh dla pierwszego bloku, a dla kolejnych 60 euro/MWh.

Jeśli celem polskiej gospodarki ma być odpowiedź na unijne wymogi redukcji emisji CO

2

, stabilne ceny energii elektrycznej, ucieczka od monokultury węglowej celem zapewnienia dywersyfikacji źródeł energii, to odpowiedzią jest atom. Wiadomo w jakim kierunku podążać. Niestety, pewnie dopiero na końcu tej drogi poznamy finalną odpowiedź na pytanie "za ile?".

Jeśli przekonamy się do technologii jądrowych, aspektów bezpieczeństwa oraz metod gospodarowania odpadami promieniotwórczymi, to argument związany z kosztami budowy elektrowni będzie wciąż powodem wątpliwości. Określenie, ile zapłacimy za taką inwestycję, jest dyskusyjne, ponieważ stawki różnią się nie tylko w zależności od wybranej technologii. W grę wchodzą także koszty zakupu gruntów, przyłączenia do sieci przesyłowej, infrastruktura transportowa, czas budowy czy stopa oprocentowania, po jakiej udzielony zostanie kredyt na budowę elektrowni.

Pozostało 88% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie