Wartość zamówienia to 252 mln zł. Okres realizacji kontraktu to ponad dwa lata. Zadaniem WorleyParsons będzie nie tylko przeprowadzenie analiz w kilku punktach wskazanych przez PGE, ale również wsparcie spółki w uzyskaniu odpowiednich zezwoleń potrzebnych do startu budowy.

- Na obecnym etapie realizacji projektu jest to najważniejsza umowa jaką dotychczas podpisano. Umowa przełomowa, bo jej efektem będzie wybór docelowej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – powiedział Aleksander Grad, prezes PGE Energia Jądrowa.

Badania lokalizacyjne i środowiskowe prowadzone będą równolegle w dwóch lokalizacjach: Choczewo i Żarnowiec, które wskazane zostały przez Inwestora w listopadzie 2011 roku, jako potencjalne lokalizacje pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Rozpoczęcie badań w lokalizacjach planowane jest w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

Umowa z Wykonawcą pozwala na zbadanie do czterech lokalizacji, w przypadku gdyby badania lokalizacyjne w Żarnowcu  i w Choczewie wykazały, że nie są one odpowiednie dla elektrowni jądrowej. Zgodnie z zapowiedziami "Rz" nie będą prowadzone analizy w okolicach Gąsek, które były na krótkiej liście, lecz mieszkańcy w referendum zaprotestowali przeciwko atomowemu projektowi PGE.