Tauron wychwyci CO2 ze spalin

To pierwsza spółka energetyczna w Polsce, która będzie prowadzić prace badawcze nad wychwytywaniem dwutlenku węgla ze spalin

Publikacja: 25.03.2013 13:54

Pilotowa przewoźna instalacja Grupy Tauron już za miesiąc rozpocznie pracę w Elektrowni Łaziska. Projekt badawczy prowadzony jest przy współpracy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w ramach zadania realizowanego przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. CCS (Carbon Capture and Storage), tj. wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, to technologia, która ma pomóc w realizacji polityki środowiskowej UE, zakładającej m.in. minimalizację emisji CO2 do atmosfery.

- Obecnie ponad 90 proc. energii wytwarzanej przez Grupę Tauron pochodzi z węgla kamiennego. Mimo dywersyfikacji portfela wytwórczego, paliwo to jeszcze przez wiele lat będzie stanowiło podstawę produkcji energii. Dlatego musimy rozwijać czyste technologie węglowe. Z jednej strony stawiamy na wysokosprawne i ekologiczne jednostki węglowe, z drugiej zaś inwestujemy w badania nad wychwytywaniem CO2 - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Technologia wychwytywania CO2 ze spalin elektrowni nie jest stosowana do tej pory nigdzie na skalę przemysłową, dlatego badania nad nią są jedyną drogą sprawdzenia jej i dopracowania szczegółów – minimalizując m.in. jej wpływ na obniżenie efektywności bloków węglowych. Instalacja pilotowa grupy Tauron jest pierwszym tego typu urządzeniem w Polsce, przewidzianym do badań procesu usuwania CO2 z rzeczywistych spalin bloku węglowego przy wykorzystaniu absorbcji chemicznej.

– Innowacyjna instalacja do usuwania dwutlenku węgla ze spalin powstała w wyniku ścisłego współdziałania kadry inżynierskiej Tauron i Instytutu. Ten twórczy efekt współpracy jest ważnym krokiem dla energetyki w rozwoju niskoemisyjnych elektrowni węglowych i wytycza kierunki dla ich dalszego rozwoju - mówi Marek Ściążko, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Unikatowe – mobilne –  rozwiązanie w systemie zabudowy kontenerowej pozwoliło na ograniczenie kosztów budowy instalacji, dając równocześnie szerokie możliwości jej zastosowania w różnych obiektach należących do Grupy Tauron. Pozwala to na prowadzenie badań zarówno w blokach energetycznych z kotłami pyłowymi jak i fluidalnymi, w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Projekt instalacji pilotowej aminowego usuwania CO2 ze spalin prowadzą specjaliści Grupy Tauron oraz ICHPW. W jego ramach planuje się przeprowadzenie badań w dwóch lokalizacjach. Pod koniec kwietnia instalacja rozpocznie roczną pracę na terenie Elektrowni Łaziska, współpracując z konwencjonalnym blokiem 200 MW. Następnie zostanie przewieziona do Elektrowni Jaworzno III, gdzie będą prowadzone badania na spalinach z kotła fluidalnego. Po zakończeniu realizacji zadania badawczego jednostka pilotowa dalej będzie mogła być wykorzystywana do badań także na innych blokach energetycznych, ułatwiając tym samym wdrażanie instalacji wychwytywania CO2 na skalę przemysłową.

Koszty zbudowania instalacji pilotowej, w wysokości 8,8 mln zł, zostały pokryte ze środków Grupy Tauron. Instalacja powstała w ramach realizacji zadania badawczego pn. „Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zeroemisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin". Zadanie realizowane jest w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" i zostało dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Liderem konsorcjum realizującego projekt jest Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie