Połączenie nastąpić ma przez przeniesienie całego majątku PGE Energia Jądrowa na PGE, bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE oraz bez wymiany akcji.

- Celem połączenia jest uproszczenie struktury kapitałowej Grupy PGE, ograniczenie kosztów związanych z utrzymywaniem osobnego podmiotu oraz zwiększenie efektywności zarządzania przygotowaniem projektu budowy elektrowni jądrowej z poziomu Centrum Korporacyjnego - napisano w komunikacie.

PGE Energia Jądrowa posiada 51 proc. udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., spółce celowej, która odpowiada za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni jądrowej w Polsce (pozostałe 49 proc. udziałów w spółce posiada obecnie PGE). Po połączeniu 100 proc. udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o. będzie posiadać PGE.

PGE EJ1 podpisała ostatnio kontrakt z firmą WorleyParsons na wykonanie badań środowiskowych i lokalizacyjnych dla pierwszej siłowni jądrowej, wart ponad 250 mln zł. W ciągu dwóch lat przebadane zostaną dwie możliwe lokalizacje na Pomorzu: Choczewo i Żarnowiec. Obecne plany rządu obejmują wybudowanie przez PGE dwóch elektrowni jądrowych o mocy po ok. 3000 MW każda. Według aktualnej strategii Grupy pierwszy blok jądrowy miałby ruszyć ok. 2024 r.