Szef Tauronu wyjaśnił, że bardzo dobre wyniki I kwartału 2013 r. są prawdopodobnie nie do powtórzenia. - Niemożliwe jest ich powielenie w kolejnych kwartałach - zaznaczył. Dodał również, że liczenie prognozy zysku za cały 2013 r. poprzez mnożenie wyników za pierwsze trzy miesiące byłoby zbyt dużym uproszczeniem. Jednocześnie Dariusz Lubera dodał, że swoje przypuszczenia opiera o dzisiejszy stan wiedzy, przy założeniu, że nie nastąpią żadne wydarzenia nadzwyczajne.

Tauron osiągnął w I kw. 2013 r. 558 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 46,5 proc. rdr. - To 34proc.  powyżej konsensusu i naszych prognoz. Na wynik netto główny wpływ miały dobre wyniki na działalności operacyjnej, amortyzacyjna była niższa o 37 mln zł, a koszty finansowe netto o 13 mln zł poniżej oczekiwań - wyjaśnia Petr Bartek, analityk Erste Group. - Wyniki Tauronu są dość dobre, zwłaszcza w cechującym się dużą zmiennością segmencie detalicznym, ale również i w segmencie wytwarzania. Utrzymanie wyników w segmencie sprzedaży w dłuższym horyzoncie wydaje się wątpliwe, ale dobrym znakiem są niższe koszty zakupu paliwa i wyższe wolumeny w segmencie wytwarzania - mówi analityk popierając opinię szefa Tauronu.

Tauron osiągnął w I kw. 2013 r. 558 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 46,5 proc. rdr. - To 34proc.  powyżej konsensusu i naszych prognoz. Na wynik netto główny wpływ miały dobre wyniki na działalności operacyjnej, amortyzacyjna była niższa o 37 mln zł, a koszty finansowe netto o 13 mln zł poniżej oczekiwań - wyjaśnia Pert Bartek.

Szef Tauronu pytany o przygotowania do budowy bloku w Elektrowni Jaworzno odpowiedział, że na obecnym etapie nie widzi realnych zagrożeń, które mogłyby uniemożliwić realizację inwestycji. Przyznał jednak, że gdyby któryś z konsorcjantów wybranych do budowy bloku nie mógł przedstawić finansowych gwarancji, że projekt dojdzie do skutku, to przetarg trzeba byłoby rozpisać od nowa. Pod koniec stycznia Tauron wybrał ofertę konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa za 4,4 mld zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III. Według pojawiających się w mediach informacji, Mostostal Warszawa ma poważne problemy ze skompletowaniem gwarancji należytego wykonania tej inwestycji.

Dodatkowym faktem, który musi uwzględnić Tauron, jest to, że chińskie konsorcjum CNEEC zaskarżyło do sądu decyzję Krajowej Izby Odwoławczej, która wcześniej usunęła jego ofertę z przetargu na Jaworzno. Jednak zdaniem wiceprezesa Tauronu Krzysztofa Zawadzkiego można podpisać z wykonawcą umowę przed decyzją sądu. Ewentualne niekorzystne rozstrzygnięcie byłoby jednak wpisane do kontraktu jako dodatkowe zastrzeżenie.