Prace poszukiwawcze w miejscowości Nowy Uścimów, PKN Orlen prowadzi w oparciu o koncesję „Lubartów". Otwór Uścimów-OU1 będzie trzecim realizowanym na terenie tej koncesji. Oba poprzednie odwierty zostały wykonane w miejscowości Berejów - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

- Po dokładnej analizie archiwalnych danych geologicznych, uzupełnionych o nowe dane sejsmiczne, zdecydowaliśmy się wyznaczyć Nowy Uścimów na miejsce kolejnego wiercenia. Dotychczasowe prace na terenie koncesji „Lubartów" realizowaliśmy z powodzeniem, a ich wyniki skłoniły nas do kontynuacji poszukiwań na tym obszarze - skomentował cytowany w komunikacie Wiesław Prugar,  prezes zarządu Orlen Upstream.

Głębokość otworu w miejscowości Nowy Uścimów zaplanowano na 3520 m, a prace zostaną wykonane z wykorzystaniem urządzenia wiertniczego MASSARENTI 6000 E, należącego do spółki Exalo Drilling. Na podstawie pobranych próbek rdzenia z otworu Uścimów-OU1, spółka będzie mogła podjąć decyzję o kontynuacji prac na tym terenie.

PKN Orlen posiada dziesięć koncesji poszukiwawczych gazu łupkowego, na podstawie których zrealizował do tej pory sześć otworów: cztery pionowe i dwa horyzontalne.

W tym roku koncern planuje wykonać również zabiegi szczelinowania hydraulicznego, które pozwolą na określenie przepływu gazu na terenie wykonanych do tej pory dwóch otworów horyzontalnych Syczyn-OU2 oraz Berejów-OU2.