Tauron: Kolejne 5 mld zł z obligacji

Tauron podpisał z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki i BRE Bankiem umowę programową emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł

Publikacja: 31.07.2013 21:44

Tauron: Kolejne 5 mld zł z obligacji

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

To druga umowa dotycząca obligacji podpisana dzisiaj przez Tauron - wcześniej umowę na organizację i gwarantowanie emisji obligacji opiewających na kwotę 1 mld zł spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Umowa została zawarta na trzy lata i w jej ramach Tauron, przy udziale banków pełniących rolę organizatorów emisji i dealerów, będzie emitować obligacje do wybranych inwestorów. Umowa programowa nie gwarantuje emisji obligacji, co oznacza, że ostateczna wartość emisji i ustalenie jej warunków nastąpi po procedurze zbierania zapisów na obligacje. Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone przede wszystkim na finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy Tauron.

– Dzisiejsze porozumienia – o łącznej wartości do 6 mld zł – są kolejnym krokiem w realizacji  koncepcji finansowania programu inwestycyjnego Grupy Tauron  przyjętej przez zarząd w grudniu 2012 r. Do tej pory Tauron podpisał umowy na emisje obligacji o wartości przeszło 7 mld zł, z czego znaczna część przeznaczona została na finansowanie inwestycji w Grupie. W 2013 r. oddaliśmy kilka jednostek wytwórczych do eksploatacji i podpisaliśmy umowy m.in. na budowę kogeneracyjnego bloku węglowego o mocy 50 MW w Tychach czy turbogeneratora o mocy 50 MW w Dąbrowie Górniczej, a przed nami kolejne ważne kontrakty inwestycyjne – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Zgodnie z zapisami umowy obligacje będą miały charakter niezabezpieczony i będą mogły być dematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot.

– Zgodnie z podpisanym programem spółka będzie miała możliwość dokonywania wielokrotnych emisji obligacji, dopasowując termin i wysokość pozyskiwanych środków pieniężnych do faktycznego zapotrzebowania oraz sytuacji panującej na rynku finansowym. Pozwoli to na optymalizację kosztów finansowania zewnętrznego, a także dywersyfikację jego źródeł – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauron Polska Energia. –Tauron, podpisując dzisiejsze umowy, konsekwentnie realizuje swoją strategię w zakresie finansowania programu inwestycyjnego Grupy w oparciu o wdrożony model centralnego finansowania – dodaje.

Program emisji obligacji realizowany jest przez Grupę Tauron od 2010 r. W jego ramach w grudniu 2010 r. Tauron podpisał z grupą banków umowę na emisję obligacji o wartości 1,3 mld zł (w celu refinansowania zobowiązań spółek z Grupy Tauron oraz pozyskania środków na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych spółki), a rok później podwyższył wartość programu do 4,3 mld zł, z przeznaczeniem na finansowanie nabycia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (2011 r.). W 2012 r. spółka podwyższyła wartości programu emisji obligacji o kolejne 2,75 mld z przeznaczeniem na finansowanie programu inwestycyjnego oraz ogólne potrzeby korporacyjne.

To druga umowa dotycząca obligacji podpisana dzisiaj przez Tauron - wcześniej umowę na organizację i gwarantowanie emisji obligacji opiewających na kwotę 1 mld zł spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Umowa została zawarta na trzy lata i w jej ramach Tauron, przy udziale banków pełniących rolę organizatorów emisji i dealerów, będzie emitować obligacje do wybranych inwestorów. Umowa programowa nie gwarantuje emisji obligacji, co oznacza, że ostateczna wartość emisji i ustalenie jej warunków nastąpi po procedurze zbierania zapisów na obligacje. Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone przede wszystkim na finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy Tauron.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie