Rolę globalnego koordynatora będą pełnić banki UBS i JP Morgan. Pozostałe podmioty to: Citi Handlowy, PKO BP, UniCredit CAIB, Banco Espirito Santo, Merrill Lynch Bank of America, Ipopema Securities, DI BRE Banku oraz BNP Paribas.

"Wybrany skład konsorcjum umożliwia skierowanie oferty do szerokiego kręgu krajowych i zagranicznych inwestorów" - czytamy w komunikacie MSP.

Doradcą prawnym ministerstwa jest kancelaria Linklaters C.Wiśniewski i Wspólnicy.

Ministerstwo Skarbu Państwa podtrzymuje intencję przeprowadzenia IPO spółki jeszcze w tym roku, ale ostateczną decyzję uzależnia jednak od warunków rynkowych.

Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni kraju. Eksploatuje około 190 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 24 TWh energii.