Serinus Energy wykonała już ponad połowę odwiertu Uskok Lukut-1 w Bloku L w Brunei. Wkrótce prace obejmą miejsca wytypowane w wyniku badań sejsmicznych i analiz, w których spodziewane jest występowanie węglowodorów. Szacowany czas wiercenia wydłużył się z planowanych 40 dni do ok. 65, co oznacza, że prace nad odwiertem zakończą się w drugiej połowie sierpnia. Natychmiast po zakończeniu wierceń Serinus planuje rozpocząć kolejny odwiert na terenie Bloku L, Luba-1.

LKU-1 jest pierwszym odwiertem wykonywanym w ramach programu wierceń drugiego etapu prac poszukiwawczych w Bloku L w Brunei. Jego lokalizacja została wybrana po dokładnej analizie wyników badań sejsmicznych 3D realizowanych przez Spółkę w 2012 r. oraz ocen geologicznych i danych pozyskanych podczas wcześniejszych odwiertów. LKU-1 znajduje się w strukturze tzw. „Potrójnego węzła", na przecięciu dwóch antyklin, wzdłuż których rozciągają się potwierdzone złoża węglowodorów.

Prace nad odwiertem rozpoczęły się w połowie czerwca. Obecnie kierunkowy odwiert LKU-1 osiągnął długość 1590 m (głębokość w pionie 1372 m) z planowanych 2959 m (w pionie 2431 m), a jego pierwszorzędne cele badawcze, czyli osady z piaskowców o łącznej miąższości od 25 m do nawet 250 m rozpoczynają się na głębokości ok. 1400 m. Spółka szacuje, że na docelowym obszarze znajduje się pięć pochodnych sejsmicznie obiektów poszukiwawczych. Ze względu na warunki geologiczne i spodziewane wystąpienie nadciśnienia, wykorzystana zostanie technika wierceń z kontrolowanym ciśnieniem, tzw. MPD – Managed Pressure Drilling.

Serinus Energy szacuje, że odwiert osiągnie planowaną głębokość w drugiej połowie sierpnia.