Powierzchnia dwóch koncesji wynosi ponad 2100 km kw.Prace poszukiwawcze na koncesjach będą prowadzone w utworach kambru, ordowiku i syluru. Koncesje zostały udzielone na okres 3 lat.

Zgodnie ze strategią, do 2015 roku, Lotos planuje pozyskiwać z własnych złóż 1,2 mln ton ropy rocznie.

W 2012 roku grupa kapitałowa Lotos Petrobaltic wydobyła ponad 260 tys. ton ropy.

Lotos Petrobaltic to spółka zależna Grupy Lotos S.A. Firma prowadzi poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów na Bałtyku. Lotos Petrobaltic obecny jest również na Norweskim Szelfie Kontynentalnym poprzez spółkę Lotos E&P Norge, która posiada w sumie 7 koncesji (6 poszukiwawczych i 1 wydobywczą). Na dwóch z nich Lotos Norge jest operatorem. Dodatkowo Lotos Petrobaltic jest właścicielem firmy Lotos Geonafta, która jest największym producentem ropy naftowej na Litwie.