Z projektu uchwały można wywnioskować, że resort zaproponuje nowych członków do rady nadzorczej spółki, zwiększając skład osobowy tego organu. Mowa jest bowiem o określeniu liczby członków rady nadzorczej PGE.

Podobny przypadek miał miejsce w Tauronie, gdzie niedawno zwiększono liczbę członków rady z 8 do 9 osób.

Przypomnijmy, że po ostatnio nowy zarząd PGE zasilili dotychczasowi członkowie rady nadzorczej: Jacek Drozd oraz Grzegorz Krystek. Rada nadzorcza składa się dziś z czterech osób: Małgorzaty Dec - przewodniczącej, Anny Kowalik- sekretarza oraz dwóch członków - Jacka Barylskiego i Czesława Grzesiaka.

Zgodnie z proponowanymi zmianami w statucie PGE, rada nadzorcza ma liczyć od pięciu do dziewięciu członków (obecnie obowiązujący statut mówi o takiej samej liczbie członków, ale z dodatkowym warunkiem, że liczba członków rady ma być nieparzysta), z których więcej niż połowa ma pochodzić spośród osób wskazanych przez akcjonariusza mającego najwyższy udział w kapitale zakładowym spółki – czyli obecnie Skarb Państwa. Zgodnie ze zmianami proponowanymi w Statucie przewodniczący rady nadzorczej ma być wybierany spośród osób wskazanych przez akcjonariusza o najwyższym udziale w kapitale zakładowym spółki.