Petrolinvest oraz holenderski Conwell Oil Corporation umowę zobowiązującą do sprzedaży 79 proc. udziałów w kazachskiej firmie Emba Jug Nieft zawarły w połowie grudnia 2011 r. Minęło już zatem dwa lata, gdy się umówiły na warunki dotyczące jej realizacji. Co więcej w kwietniu ubiegłego roku strony ustaliły ostateczne warunki sprzedaży, w tym określiły cenę sprzedaży na 27,25 mln USD. Do dziś płatność nie została jednak uregulowana. Conwell Oil Corporation właśnie zwrócił się do Petrolinvestu o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia transakcji na 14 lutego.

W ostatnich miesiącach komunikacja gdyńskiej spółki w zasadzie sprowadza się do podawania tylko tego typu informacji. Na sześć giełdowych komunikatów, jakie od kwartału opublikował Petrolinvest, aż cztery dotyczą przesunięcia płatności przez Holendrów.

Problem z brakiem płatności dotyczy zresztą nie tylko giełdowej spółki ale i PKO BP oraz BGK. Petrolinvest, w związku z brakiem płatności za Emba Jug Nieft, nie uregulował spłaty 20 mln USD kredytu wobec tych banków. Spółka ostatni komunikat na ten temat opublikowała 1 października. Podała wówczas, że złożyła w PKO BP (jest agentem konsorcjum) wniosek o ustalenie nowego harmonogramu spłaty.

Informacja o kolejnym przesunięciu terminu zamknięcia transakcji dotyczącej sprzedaży udziałów w  firmie Emba Jug Nieft spowodowała spadek kursu akcji Petrolinvestu. Przed południem cena walorów spółki spadała nawet o 15 proc., czyli do 0,17 zł.