Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dokonało odpisu aktualizującego wartość udziałów w firmie zależnej POGC Libya oraz zawiązało rezerwę na pokrycie pozostałych do realizacji zobowiązań koncesyjnych projektu Murzuq w Libii. Mają one związek z ponowną oceną zasobów ropy i gazu na libijskiej koncesji, oceną przyszłych inwestycji i przesunięć w ich harmonogramie oraz oceną sytuacji politycznej w tym kraju.

557 mln zł wyniósł odpis i rezerwa PGNiG na poszukiwania ropy i gazu w Libii

Tomasz Kasowicz, analityk DM BZ WBK zauważa, że dokonany odpis oraz zawiązana rezerwa spowodują, że zysk operacyjny grupy trzeba będzie pomniejszyć o 557 mln zł, co znacząco pogorszy prognozowane wyniki grupy za 2013 rok. Dotychczas szacował, że ubiegłoroczny zysk operacyjny grupy wyniesie 3,791 mld zł. PGNiG prowadzi projekt w Libii już od 2008 r. Mimo to efekty są niewielkie, a zaplanowany w harmonogramie program poszukiwań jest prowadzony z dwuletnim opóźnieniem. - W PGNiG pojawił się niedawno nowy zarząd i najwyraźniej postanowił dokonać odpisu i zawiązać rezerwę, bo na sprzedaż libijskiej koncesji zapewne są niewielkie szanse, chociażby ze względu na nie najlepszą sytuację polityczną – twierdzi Kasowicz.

Wczoraj PGNiG poinformowało, że w ubiegłym roku sprzedało 16,1 mld m sześc. gazu ziemnego, co oznacza wzrost o 8 proc. w stosunku do 2012 r. Z kolei sprzedaż ropy naftowej uległa podwojeniu do 1,1 mln ton. Bez większych zmian kształtował się za to handel energią cieplną i elektryczną.     —trf